Grupy docelowe

Zastosowanie VMobil znacznie poprawia jakość procesu leczenia, a przy tym pozwala oszczędzać czas i pieniądze. Skorzystaj z VMobil jako lekarz, członek personelu pielęgniarskiego i dyrektor szpitala. Skontaktuj się z nami. Porozmawiamy o Twoich wymaganiach odnośnie mobilnej elektronicznej karty gorączkowej i korzyści, jakie może ona przynieść.

Bild

VMobil dla
lekarza

Korzyści dla Ciebie jako lekarza prowadzącego:

 • Jasne, czytelne i wiarygodne informacje
 • Brak podwójnej dokumentacji
 • Wgląd do opisów badań, parametrów i innych informacji, np. wyników badań radiologicznych i laboratoryjnych.
 • Szybkie i łatwe przejście na elektroniczną kartę gorączkową
 • Informacje o pacjencie w pełni dostępne i edytowalne w dowolnym miejscu i czasie
 • Sprawne i bezpieczne zlecanie leków
  • mniejsze ryzyko podania niewłaściwych leków
  • utrzymanie zgodności ze standardami klinicznymi
  • możliwość dokonywania obliczeń, np. dawek

VMobil dla
personelu pielęgniarskiego

Korzyści dla Ciebie jako personelu pielęgniarskiego:

 • Jasne, czytelne i wiarygodne informacje, np. dotyczące leków
 • Pewność przy realizacji zaleceń
 • Znacznie mniej kwestii wymagających wyjaśnień
 • Ograniczenie czasochłonnej pracy przy biurku (sortowanie, oklejanie, kopiowanie, archiwizowanie, itp.)
 • Aktywne wsparcie i przydatne polecenia we wszystkich fazach opieki pielęgniarskiej
 • Wsparcie w zakresie wdrażania standardów specjalistycznych w opiece pielęgniarskiej, np. diety
 • Automatyczne generowanie raportów (np. z przeniesienia lub przekazania pacjenta)

VMobil dla
dyrekcji szpitala

Korzyści dla Ciebie jako dyrektora szpitala:

 • Wiarygodność prawna informacji dzięki czytelności i jednoznaczności
 • Ograniczenie ryzyka odpowiedzialności prawnej
 • Elastyczne, kompleksowe tworzenie kart informacyjnych (np. na potrzeby kontynuacji leczenia)
 • Niskie koszty wdrożenia, szkoleń i wsparcia pracowników
 • Istniejąca umowa ramowa dotycząca oprogramowania sprzętowego pozostaje w mocy (VMobil jest niezależny od platformy)
 • Posiadane komputery stacjonarne, notebooki, laptopy, tablety itp. mogą być nadal używane
 • System rozwojowy