Przedsiębiorstwo ADVANOVA

Przedsiębiorstwo ADVANOVA GmbH zostało założone przez lekarza i informatyka dr Franka Hemera oraz informatyka biznesowego Bastiana Bleisingera jako spin-off Uniwersytetu Erlangen-Norymberga. Siedzibą firmy jest Schwaig bei Nürnberg – miejscowość położona w centrum "Medical Valley".

Nasza oferta i zobowiązanie

ADVANOVA jest producentem i dystrybutorem pierwszej w pełni mobilnej, elektronicznej karty gorączkowej VMobil. Adaptacja oprogramowania do indywidualnych wymagań klientów oraz doradztwo w zakresie organizacji procesów leczenia uzupełnia naszą ukierunkowaną ofertę.

Zespół projektowy do spraw wdrożenia tych kompleksowych rozwiązań składa się z wysoce zmotywowanego, kompetentnego zespołu lekarzy, personelu pielęgniarskiego, informatyków, kierowników projektów i informatyków biznesowych.

Głównym celem ADVANOVA jest poprawa jakości leczenia szpitalnego za pomocą produktu VMobil przy jednoczesnej optymalizacji kosztów leczenia. Zadowolenie klientów stanowi dla nas motywację do działania.

Firmensitz

Siedziba przedsiębiorstwa ADVANOVA GmbH: Medical Valley Center w Erlangen