VMobil – pierwsza w pełni mobilna, elektroniczna karta gorączkowa

VMobil to pierwsze mobilne rozwiązanie elektroniczne, które może całkowicie zastąpić papierową kartę gorączkową. VMobil całkowicie zastępuje papierową kartę gorączkową, wykorzystywaną w szpitalach do obchodów, dokumentacji oraz informacji o stanie leczenia. VMobil umożliwia prowadzenie elektronicznej dokumentacji wszystkich usług medycznych i pielęgniarskich – w szczególności na urządzeniach mobilnych, takich jak np. tablety.

VMobil zastępuje papierową kartę gorączkową

Oprogramowanie VMobil odwzorowuje złożoność i elastyczność papierowej karty gorączkowej, a przy tym jest ono równie łatwe w użyciu. System dostosowany jest do codziennych potrzeb oddziału i płynnie wpisuje się w schemat pracy szpitala oraz inne użytkowane systemy. Dodatkowo zapewnia wysoką wydajność.

Najważniejsze cechy systemu VMobil

  • VMobil zapewnia nie tylko informację, ale również pełną dokumentację.
  • VMobil działa niezależnie od szpitalnych systemów informatycznych/kadrowych oraz oprogramowania sprzętowego.
  • VMobil pracuje zarówno w trybie online, jak i offline.
  • VMobil bazuje na współpracy grup zawodowych (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci itp.).
  • VMobil integruje się z istniejącym heterogenicznym środowiskiem IT.
  • VMobil udostępnia wszystkie istotne dane do dalszego przetwarzania.

Zalety systemu VMobil

  • Wyraźna poprawa jakości usług
  • Eliminacja czasu wyszukiwania
  • Oszczędność na kosztach materiałów
  • Unikanie błędów spowodowanych ręczną dokumentacją danych itd.

Jeżeli chcesz wcielić je w życie także w Twojej placówce, zapraszamy do kontaktu!

Bild

Tradycyjna karta pacjenta – mało przejrzysta, a często wręcz nieczytelna – stanowi zwykle podstawę codziennej pracy na oddziale, co skutkuje stratą czasu, problemami z jakością usług oraz stratami finansowymi.

Bild

VMobil rozwiązuje ten problem – dane pacjentów możesz przeglądać i dokumentować, gdziekolwiek jesteś z wykorzystaniem dostępu mobilnego.

Bild